Medvandrerne startet som en drøm og en idé for lenge siden, i en annen tid og i en annen verden. Ingen vet helt hvor eller når. Det som er sikkert er at den slo seg ned og tok bolig i Are Lerstein. Og ble der. Inntil den var moden og kunne fullbyrdes. Men Are måtte først gjennom mange og tunge prøvelser for finnes verdig til å la drømmen realisere seg. Drømmer er strenge sånn. Særlig store, vakre og viktige drømmer. Men én dag var de begge modne. Det var merkelig nok den samme dagen Are så seg slått. Av seg selv. Den dagen smerten over de dumme valga, alle konsekvensene, all skammen og lidelsen en rusavhengig påfører seg sjæl og andre, var blitt så stor at han var rede til å gi opp. Jeg veit at det var sånn. Fordi jeg var der.Et lite innblikk finner du her.

Are Lerstein sitter ved vannet.

Etter et år i behandling og ettervern, som frivillig hjelper og team hos Veien Ut og masse møter i ulike tilbud begynte ting å skje. Og i 2017 gikk den aller første motivasjonsturen til Rondane av stabelen og en gjeng dro til Bergen for å jobbe som frivillige under sykkel-VM. I 2018 reiste en stor gjeng opp til Femundsløpet for å bidra der. Gjennom samarbeid og nettverk ble Medvandrerne fler og fler. Og endelig kunne drømmen bre seg ut og la seg begynne å formalisere.Medvandrerne er en frivillig forening, stiftet i februar 2018, som bruker naturen, aktiviteter og samhold for å styrke deltakernes evne til å mestre livet, til tross for utfordringer med rus og psykisk helse. Vi har fokus på det friske og på at hver enkelt av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig bakgrunn og livssituasjon.Konseptet er utviklet i samarbeid med fagfolk, personer med egenerfaring og andre organisasjoner i rusfeltet og baserer seg på erfaringer fra turer og aktiviteter som Medvandrerne gjennomførte i 2017 og 2018.

Are Lerstein og andre medvandrere

Turene gjennomføres i tett samarbeid med fagfolk, andre brukerorganisasjoner og et stort innslag av frivillige. Vi informerer om og veileder deltakerne videre inn i andre konstruktive tiltak dersom deltaker uttrykker behov for det etter turene er avsluttet.Gjennom motivasjonsturer og andre aktiviteter ønsker vi å skape en mestringsfølelse hos den enkelte, som i sin tur vil kunne gi drivkraft, et ønske og en tro på et ansvarlig liv uten bruk av rusmidler.Andre som kan ha nytte av prosjektet er personer og organisasjoner som har kontakt med personer som sliter med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Det kan være fagpersoner, brukerorganisasjoner, pårørende og andre som møter menneskene i målgruppen. Prosjektet har overføringsverdi, ved at erfaringer formidles til og utveksles med fagpersoner og andre brukerorganisasjoner, både gjennom samarbeid om turer, foredrag og nettverksbygging. Medvandrerne har et stort kontaktnett og samarbeid er en viktig betingelse for å lykkes med prosjektet.

Medvandrere på tur

En sentral del av Medvandrernes arbeid med motivasjonsturer er å være en «brobygger» for den enkelte deltager, slik at han/hun kan finne sin vei tilbake i samfunnet. Motivasjonsturene er ment å så et frø, som kan spire videre i deltakernes lokalmiljø og sammen med aktører som har betydning for deres videre bedringsprosess. Medvandrerne skal «gi slipp» når denne kontakten er innledet. Noen vil velge å delta videre som frivillige på andre aktiviteter, arrangert av Medvandrerne og samarbeidende organisasjoner.Medvandrerne har per februar 2019 et fullt besatt styre og en rekke samarbeidspartnere som vi gjennomfører, utvikler og etablerer prosjekter og aktiviteter med.

Are Lerstein og andre medvandrere

Kontakt oss gjerne for mer informasjon. [email protected] …eller send oss en melding her på siden.

Medvandrerne har kommet for å bli. -VI VANDRER SAMMEN.