Våre turer

En sentral del av Medvandrernes arbeid med motivasjonsturer er å være en «brobygger» for den enkelte deltager, slik at han/hun kan finne sin vei tilbake i samfunnet. Motivasjonsturene er ment å så et frø, som kan spire videre i deltakernes lokalmiljø og sammen med aktører som har betydning for deres videre prosess.

Våre turer

Vi vandrer sammen!

Våre turer handler om å oppleve mestring gjennom å fullføre oppgaver man kanskje aldri trodde man ville greie eller ha mulighet til å prøve seg på. Det handler om å møte seg selv i lag med andre og møte ubehag som oppstår når ting blir krevende – og ta ansvar og håndtere disse med nye strategier og verktøy. Det handler om å etablere nye relasjoner, turvenner, venner med felles, konstruktive interesser – og kjenne på en større mening i naturen i lag med disse.  

Hvordan bli med på tur?

Foran hver, større motivasjonstur – vil man måtte fortelle om hvorfor man er med på turen. Motivasjon til endring er sentralt – og et ønske om å ta ansvar, både i form av oppgaver og i forhold til sitt eget ståsted.

Vi vil legge ut påmeldingskjema på disse sidene og annonsere på sosiale medier og gjennom vårt nettverk.