Våre turer

En sentral del av Medvandrernes arbeid med motivasjonsturer er å være en «brobygger» for den enkelte deltager, slik at han/hun kan finne sin vei tilbake i samfunnet. Motivasjonsturene er ment å så et frø, som kan spire videre i deltakernes lokalmiljø og sammen med aktører som har betydning for deres videre prosess.

Våre turer

Vi vandrer sammen!

Våre turer handler om å oppleve mestring gjennom å fullføre oppgaver man kanskje aldri trodde man ville greie eller ha mulighet til å prøve seg på. Det handler om å møte seg selv i lag med andre og møte ubehag som oppstår når ting blir krevende – og ta ansvar og håndtere disse med nye strategier og verktøy. Det handler om å etablere nye relasjoner, turvenner, venner med felles, konstruktive interesser – og kjenne på en større mening i naturen i lag med disse.  

Hvordan bli med på tur?

Foran hver, større motivasjonstur – vil man måtte fortelle om hvorfor man er med på turen. Motivasjon til endring er sentralt – og et ønske om å ta ansvar, både i form av oppgaver og i forhold til sitt eget ståsted.

Vi vil legge ut påmeldingskjema på disse sidene og annonsere på sosiale medier og gjennom vårt nettverk.

 

Om oss

Foreningen Medvandrerne
Alfheim 9, 1384 Asker
Org: 920 466 842

 

Kontakt oss

Sekretær
Faktura