Lokal medvandring, Oslo

Lokal medvandring, Oslo

Lokal Medvandring, Oslo “Lokal medvandring” er et pilotprosjekt som startet med at Morten Holter avtjente  samfunnstjeneste ved bla. tilby lokale turer i nærmiljøet – rettet mot personer i rusmiljøet som trenger aktivitet, relasjonsbygging og inspirasjon i sin...