Workshop i Muntlig Fortelling

20-22. november gjennomførte NaKuHel Asker en 3 dagers workshop i muntilig fortelling hvor 9 medvandrere deltok. Workshopen hadde som mål å arbeide med historier og erfaringer fra eget liv. Historiene kunne være lyse eller mørke eller begge deler.

Workshopen ble gjennomført med en blanding av forelesing, samtaler i plenum, øvelser og fortellinger.
Vi jobbet i plenum, litt hver for oss og i små grupper. Vi jobbert sammen og for å hjelpe hverandre. Vi spilte hverandre gode.

  

Det var tre dager med fortelling, lek, morro og alvor. En spinn-off av denne måten å jobbe på er at det skaper en veldig positiv prossess i deltagerne i forhold til å bearbeide og eie sin egen historie. Det bidrar også til å se at de fleste situasjoner har en lys og en mørk side. Denne prosessen gjør at den lyse siden ofte blir sterkere.

En spinn-off er at det blir en veldig sterk team-bulidings prosess. Gruppe ble veldig tett og trygg av dette. Noen utviklet historier som de har lyst til å fortelle videre. Noen ønsker å beholde historiene for seg selv.

Uken etter workskop´n var vi på nettverkssamling på Holu i regi av Medvandrerne. Vi var 30 deltagere på onsdag og torsdag. Vi var ca 60 på fredag og lørdag. Etter middag hver kveld samlet vi oss i en ring for deling og refleksjon. Hver kveld var det en til to av deltagerne fra workshopen som sto opp å fortalte en historie. Workshop-deltagerne satt sammen med den som fortalte for å støttet den som fortalte.

Noen hadde ikke snakket for så mange før. Dette kan en fin kombinasjon av utfordring og mestringsfølelse.
Dette var en flott opplevelse som dreier seg om mer enn å fortelle historier. Det handler om samhold, om tillit og om å støtte hverandre. Et flott resultat av workshopen.

I 2020 vil i samarbeide med NaKuHel Asker for å se på muligheten for å gjennomføre en liknende workshop i juni og en i noveber.

Med vennlig Medvandrer hilsen
Alf Martin Lie og Sigmund Aunan

Programmet:

Dag 1: Vi fokuserte på å skape en trygg gruppe som hadde tillit og trygghet på hverandre.

Vi ble kjent med hverandre og arbeidet med grunnleggende prinsipper i det å fortelle. Vi arbeidet med at hver deltager skulle finne en historie som de ønsket å arbeide videre med. Historien skulle baseres på eget liv… lyse eller mørke.

Målet for dagen var at hver enkelt skulle finne hva de villle fortelle om. Det kunne være en episode, en situasjon eller en erfaring.
Vi starter så vidt å strukturere historien.

Dag 2: Vi arbeidet med å bearbeide og strukturere historien. Vi brukte øvelser, forelesninger og egent arbeid for utvilke hostorien.

Dag 3: Arbeidet vi med å fremføre historien. Alle fortalte noe. For noen kunne det å stå frem foran de andre være en stor utfordring.