Medvandrerne

og koronatiltak 

I Medvandrerne kan vi opprettholde noe av vår aktivitet under pandemien. Mange andre tilbud stenger nå helt pga. smitteverntiltak. Vi i Medvandrerne er heldige da vi kan gjennomføre våre utendørs aktiviteter og turer i friluft med noen enkle tilpasninger

N

Unngå klemming

N

Ta med egen mat til turen

N

Hold ekstra avstand

Vår foreløpige beslutning er at vi kan gjennomføre  ukentlig lokal medvandring flere steder i landet. 

Lokal medvandring er at vi går sammen på tur og  finner en plass hvor vi spiser og drikker kaffe. Vi  tenner et bål og tar en bålprat.

Bålpraten er et viktig  element ved turene våre. Vi sitter da, med ekstra god avstand, rundt bålet og de som ønsker kan dele litt om hva livet består av om dagen, bekymringer, vansker, gleder og mestring. 

Naturen og marka er en av de få arenaene vi har igjen til begrenset sosial omgang. Det å være ute i naturen er ikke bare godt for den psykiske helsen, men det styrker i tillegg immunforsvaret.

Det er godt dokumentert at å være ute i naturen har flere helsefremmende effekter. Blant annet aktiveres det parasympatiske nervesystemet som reduserer stress i kroppen, økt stress fører til dårligere immunforsvar. Ensomhet og utenforskap kan også skape mer stresshormoner i kroppen.

Vårt fokus er forankret i recovery-tenkning som  vil si å få det best mulig til tross for utfordringer. Derfor er det viktig for oss at vi bruker denne situasjonen på en mest mulig positiv måte – at vi prøver å få det best mulig til tross for de tiltakene som rammer oss. Vi følger de nasjonale retningslinjene og kommunenes forskrifter og legger opp til hva som er mulig innenfor de rammene som blir satt. 

Våre verdier er mening, mestring og relasjoner. 

Disse verdiene er kanskje ennå mer viktig nå som  pandemien herjer rundt oss. Det å ha noe å se frem til, treffe andre mennesker utendørs under trygge rammer, og føle som en del av noe er for mange ekstra viktig nå under pandemien.

Vi har utarbeidet våre covid-19 rutiner for å kunne gjennomføre våre turer så trygt som mulig. Vi følger med på kommunenes forskrifter og tilpasser selvfølgelig våre aktiviteter etter gjeldende regler. 

Covid-19 rutiner for Medvandrerne 

Mye stenger ned nå, men vi er heldige og kan opprettholde våre arrangementer med noen tilpasninger. 

Grunnet nye smittevernregler må vi gjøre noen endringer for at det skal være mulig å gjennomføre turer. Det er mye som lar seg gjennomføre selv med de begrensninger vi nå opplever. 

Registrere deltakere

Vi må registrere alle som er med på våre turer med dato, klokkeslett, navn og telefonnummer. Dette pga. smittesporing. Det er turledere som har ansvaret for dette og oppbevarer listen i 14 dager før den makuleres.

Ta personlig ansvar

Alle har et personlig ansvar og vi oppfordrer til å bruke munnbind når avstand på 2 meter ikke kan opprettholdes.  

Alle MÅ ta med egen mat og egen drikke. Vi vil ha med ved til bål, men ingen skal ta med ting til fellesskapet da vi må unngå at folk tar på samme ting.

Maks antall på turer

Vi skal ikke være mer enn 25 stk på våre turer. Blir vi for mange blir risikoen for smitte høyere, da må vi heller gå i to separate grupper.

Alle har et personlig ansvar og må ha med seg munnbind og antibac selv. 

Vi MÅ være flinkere enn noensinne å unngå å klemme hverandre og holde avstand. Det er mye kjærlighet og omsorg i å la være. 

Vi må la være å komme dersom vi har noe symptomer i det hele tatt. 

Vi håper å få gjennomført turer så langt det lar seg gjøre, med avstand og ingen klemming! 

Er det spørsmål knyttet til smittevern send en mail til [email protected] eller [email protected]