Lokal medvandring, Oslo

Lokal medvandring, Oslo

Lokal Medvandring, Oslo “Lokal medvandring” er et pilotprosjekt som startet med at Morten Holter avtjente  samfunnstjeneste ved bla. tilby lokale turer i nærmiljøet – rettet mot personer i rusmiljøet som trenger aktivitet, relasjonsbygging og inspirasjon i sin...
Holu 2019

Holu 2019

Holu 2019 Et utvalg bilder fra...
Kurs i muntlig fortelling

Kurs i muntlig fortelling

Workshop i Muntlig Fortelling 20-22. november gjennomførte NaKuHel Asker en 3 dagers workshop i muntilig fortelling hvor 9 medvandrere deltok. Workshopen hadde som mål å arbeide med historier og erfaringer fra eget liv. Historiene kunne være lyse eller mørke eller...