Vårt formål

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal vi skape en mestringsfølelse og sunne relasjoner hos den enkelte. Dette bidrar til motivasjon og til å være en bidragsyter i samfunnet.

Administrasjon og daglig ledelse:

Vi er stadig i endring – både organisasjonsmessig og på våre personlige plan. Som en raskt voksende organisasjon må vi være adaptive og pragmatiske, så hva vi egentlig heter og gjør til en hver tid, er ikke så viktig. Det viktigste er at vi er 6 personer som utgjør en hovedadministrasjon – og et styre som bestiller og kontrollerer vår drift og holder oss på rett kurs.  

Gründer og Naturveileder

Are Lerstein

Økonomi og dokumentasjon:

Ann-Kristin Fagerholt

Fag og forskning:

Raymond Tollefsen

Helse og samfunn:

Borgar Kolstad 

Organisasjon og nettverk

Anja Rype

Sekretær:

Roger Wangberg

  Lokal Medvandring

  Vi bedriver ukentlige aktiviteter på ulike steder i landet, hvor frivillige går turer og skaper felleskap, som vi igjen bygger sammen på nasjonalt nivå. En god idè for å være med på større turer med oss, er å knytte seg til en slik gruppe. Klikk deg inn på den enkeltes Facebook-gruppe for å se mer:

  Styret i Medvandrerne

  Styreleder: Frode Lein
  Øvrige styremedlemmer: Are Lerstein, Hanne Marit Nordmann, Ellen Høvik, Tommy Frantzen, Pål Berger, Kristine Olsen

  Årsrapport 2020 (PDF)