Til: Helseminister Bent Høie

Vi har mottatt flere varsler fra brukere og fagpersoner om at ruspasienter skrives ut fra døgnbehandling i helseforetakene.

Samtidig som det stanses innleggelser til avrusninger, og kommunale lavterskeltiltak stenges, står vi overfor en potensielt risikabel situasjon for personer med rusutfordringer.

Overdosefaren og selvmordsrisikoen forhøyes ved slike utskrivelser, samtidig som smittefaren forhøyes av tilbakefall til rus.

Vi foreslår derfor følgende hastetiltak for å stanse denne utviklingen:

  1. Helseforetakene stanser utskrivelser fra elektiv behandling der det ikke er et forsvarlig tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste
  2. De regionale helseforetakene (RHF) lemper på krav om kompetansetetthet hos HF, private og ideelle avtaleparter som kan sikre pasienter elektiv behandling
  3. RHF-ene og KS ser sammen med profesjonsforbund, brukerorganisasjoner og ideell sektor hvordan hvordan helsepersonell kan erstattes med sosialfaglig personell for å frigjøre ressurser til Korona-pasienter

Kenneth Arctander                                               
Daglig leder i RIO      

Mimmi Kvisvik
Leder Fellesorganisasjonen

Mona Spakmo                                                         
Daglig leder Fossumkollektivet

Are Lerstein
Dagligg leder Medvandrerne

Kari Lossius
Akt Kompetanse