Vi møtte klassene( Vg2 BUA og HEA) ved =Oslo ca kl 13:30(Avtale 13:00). Der møtte vi på Alex Nitter, daglig leder i Hjerterom Foreningen, som fortalte om Hjerterom og Olaug Borch (Ildsjel i Oslo, jobber for vanskeligstilte med utdeling av klær og utstyr, hun var også tilstede)

Derfra gikk vi videre gjennom gatene i Oslo. Her fikk de et innsyn i gatelivet i Oslo. Veien gikk til Brugata, hvor elevene og lærerne fikk se et ganske aktivt miljø. Mye ungdom. 

Så gikk vi innom Evangeliesenteret, hvor de fikk se innsiden av hvordan de jobbet der. Vi fikk også et foredrag i bakgården fra en i ledelsen, om Evangeliesenteret.

Veien gikk så videre til Sprøyterommet, og runden rundt kvartalet, og tilbake igjen til =Kaffe hvor elevene og lærerne hadde booket seg bord.

Ferdig ca 15:30.

Tilstede: Jarle, Janna, Morten, Marius. 3 lærere og ca 15 elever (+\-)