Vi vandrer sammen

Motivasjonsturer - Nettverksbygging - Kompetansebygging - Samarbeid
Gi et bidrag

Mestring

Vi tilbyr arenaer for mestring og læring, basert på anerkjennelse og likeverd, der den enkelte kan utvikle sine egne ressurser.

Mening

Vi har fokus på det friske og på at hver og en av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon, for å tilhøre noe større enn seg selv.

Relasjoner

Vi forankrer verdisynet vårt i recovery-tenkning og arrangerer turer i norsk natur.  Formålet er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet.

Hva er Medvandrerne?

Med naturen som metodeL

Med naturen som metode vise at det er mulig å reise sammen som en gruppe, uavhengig av fortid, historie og andre vilkår. Rusavhengige som hjelper andre rusavhengige.

Vi vil fokusere på det som gjør den enkelte frisk, flytte fokus vekk fra selve «sykdomsbildet». Gjennom mestring, ansvar og samhold vil «magien» vise sitt sanne ansikt. De fleste i Teamet har bred brukererfaring. Sammen med deltagerne vil det bli skapt en gruppedynamikk basert på åpenhet, ærlighet og villighet.

Gjennom unike opplevelser i naturen sammen med andre skape en mestringsfølelse hos den enkelte som i sin tur vil kunne gi motivasjon, et ønske og en tro på et ansvarlig liv uten bruk av rusmidler.

«En blir ikke rusfri kun ved å ta seg en tur i skauen….»

I samarbeid med etablerte ettervernstilbud, brukerstyrte rusfrie tiltak, behandlingssteder og selvhjelpsgrupper så kan denne form for motivasjonstur være det første steget,eller veien videre gjennom en personlig prosess.

Neste motivasjonstur

Mestring, mening og sunne relasjoner

 

En sentral del av Medvandrernes arbeid med motivasjonsturer er å være en «brobygger» for den enkelte deltager, slik at han/hun kan finne sin vei tilbake i samfunnet. Motivasjonsturene er ment å så et frø, som kan spire videre i deltakernes lokalmiljø og sammen med aktører som har betydning for deres videre bedringsprosess. Medvandrerne skal «gi slipp» når denne kontakten er innledet. Noen vil velge å delta videre som frivillige på andre aktiviteter, arrangert av Medvandrerne og samarbeidende organisasjoner.

Gjennom møter, foredrag, sosiale medier og deltakelse på aktiviteter i regi av andre organisasjoner har Medvandrerne opparbeidet seg et stor nettverk av samarbeidspartnere og mulige deltakere. Vi har etterhvert skapt oss et nettverk av aktører innenfor rusfeltet på nasjonalt nivå og viser at ulike organisasjoner kan samarbeide om felles mål knyttet til livskvalitet og bedring.

Motivasjonsturer representere et ledd mellom behandling, ettervern og samfunnsinkludering, som mangler for personer med rusavhengighet.

Neste turHva vi gjør
Medvandring Asker: 
 • Ivar Brecke Nygaard
 • Kari Anne Aaby
Medvandring Bergen: 
 • Siri Otterskred
 • Elin Larsen
 • Lisbeth Stender
 • Elin Brodahl
Medvandring Drammen:
 • Atle Rognes
 • Janne Moen
Medvandring Oslo:
 • Morten Holter
Medvandring Rogaland:
 • Marianne Debes
 • Vidar Lislevand
 • Torben Breivik
 • Ørjan Rørheim

MEDvandrerbloggen:

Siste nyheter

Ekspedisjon Sørøya

«Skulle vel fortelle noe spennende som skjedde, men stort sett var det foppball og mat…» heter det i sangen «Stilleste gutt på sovesal 1» av Lillebjørn Nilsen. Det er mye jeg kan kjenne meg igjen i den; Jeg var selv stilleste gutt på sovesal Blå - på Filtvedt...

En salutogen tilnærming til aktivitetstilbud

Vi vil gratulere Juni Bustetun Akselberg, Karine Gjerde Bevan og Marte Julia Dalsbø med flott levert bacheloroppgave.  Dette er den første studien på effektene av det vi driver med og vi kjenner oss veldig igjen i funnene som beskrives.  Takk også til prof. emeritus...

Blogg fra Camp Julussdalen – Del 3 – via Rondane

Nei, det er vel på tide med noen nye tanker og ord fra min nye hverdag igjen. Skulle vel egentlig ha gjort dette for en stund siden, men dere vet hvordan det er... Bedre sent enn aldri 😉 Det har vært en ganske hektisk tid etter...

I hodet på «en uteligger»

https://rus.no/i-hodet-pa-en-uteligger/?fbclid=IwAR29iFa3KH2QZh_rV73FCuhApQaQFleRuZZ3qV0iW5cJSFLKwxklNP01uS4

Eks-narkoman kan bli arets villmarking

https://www.budstikka.no/natur-og-miljoe/eks-narkoman-kan-bli-arets-villmarking/569123!/?fbclid=IwAR1WwupWc2mh6-nulaUlSaPX-JM_odvPQ0y7fePVqRz4lOW01lB-pXYtfxU