Prosjekt gjennomført. Antatt antall deltakere: 80. stk, faktisk antall deltakere: 68 stk på det meste.

Foredrag for Helse – og sosialfaglinje på videregående skole i Røros, antall foredragsholdere: 4 stk fra Medvandrerene

En rapport hendelse. 

Problem: Medisiner som ble borte. Årsak: stjålet: Løsningen: Nye medisiner ordnet. Konsekvens: To deltakere ble kjørt til toget.

Konsekvens for prosjektgjennomføringen: Ingen

Evaluering i etterkant: Egne rutiner for medisiner utarbeides før neste Motivasjonstur

Ansvarlig: Styret.

Evalueringsskjema er utarbeidet og sendt ut til alle deltakere.

Tilbakemelding fra arrangører av Femundløpet:

Meget bra gjennomført sjekkpunkt Tufsingdalen og Søvollen. Meldt inn ønske om at Medvandrerne kommer tilbake neste år med flere ressurser.

Gjennomført med antall medlemmer: 68 stk, og inkludert styremedlemmer. 4 stk. Antall personer varierte da noen reiste hjem noe tidligere, og enkelte kom litt senere. Tufsingdalen fikk beste sjekkpunkt i en statusrapport fra Femundløpet. Sjekkpunkt Søvollen ble gjennomført med 15 stk av Medvandrerne tilstede, samt ved starten i Røros, var det ca 20 stk fra Medvandrerne tilstede. 

Statusrapport fra Femundløpet vedrørende starten i Røros, ønske om flere deltakere tilstede. Utfordringer var at Tufsingdalen lå 45 minutters kjøretur unna, og det var mye forberedelser til mottak av spann på Tufsingdalen. I infoskriv fra Femundløpet var det reklamert med gratis parkering ved Tufsingdalen, men Medvandrerne tok parkeringsgebyr. Kunne vært organisert bedre, og må avklares om det er feil i infoskriv, eller om det ikke skulle vært tatt inn penger. 

Mat/kjøkken: Mye av maten ble mottatt som gaver, bidrag. Kjøp av mat på sjekkpunkter ble fakturert. Kjøkkenet ble organisert av Sandesgjengen med et veldig bra gjennomført opplegg. Ønske om mer faste tidspunkter for måltider.

Mat til overs ble delt ut til de som ønsket rett før hjemreise.

Sovesaler: Førere hadde for liten plass til hvile. Medvandrerne lå fordelt på de fleste rom, et eget rom for juniorer som var pålagt å hvile, fungerte bra. Feltsenger fra forsvaret fungerte bra. 

Transport: Fungerte veldig bra, en stor buss med egen sjåfør som bodde på Tufsingdalen, og en leid minibuss fra Asker, en minibuss fra Sandnes. Mye transportetapper. 

Aktiviteter utenom: 

Middag på Hotell Bergstaden, sponset av foreningen Petter Uteligger –  Gode tilbakemeldinger

Hundekjøring – Gode tilbakemeldinger

Besøk ved det lokale Meieriet – Gode tilbakemeldinger 

Evalueringsskjema er sendt ut. Antall mottatt for gjennomgang:  22 stk

Målbar effekt av Femundløpet som Motivasjonstur, halvannen måned etter gjennomføring: 

  • Overnattingstur i Lavo i Oslomarka , arrangert av et Medvandrer medlem, antall deltakere: 7 stk

Det var to som ikke var med på Femundløpet som deltok på denne turen.

  • Overnattingstur i Lavo på Tyrifjord
    Arrangert av Medvandrermedlem, antall deltakere: 10 stk
  • Flere ulike nettverk har blitt koblet sammen. 
  • Relasjonsbygging.