Besøk fra Røros Vgs

Vi møtte klassene( Vg2 BUA og HEA) ved =Oslo ca kl 13:30(Avtale 13:00). Der møtte vi på Alex Nitter, daglig leder i Hjerterom Foreningen, som fortalte om Hjerterom og Olaug Borch (Ildsjel i Oslo, jobber for vanskeligstilte med utdeling av klær og utstyr, hun var også...