Vi vil gratulere Juni Bustetun Akselberg, Karine Gjerde Bevan og Marte Julia Dalsbø med flott levert bacheloroppgave. 

Dette er den første studien på effektene av det vi driver med og vi kjenner oss veldig igjen i funnene som beskrives. 

Takk også til prof. emeritus Anders Skogstad og Siri Otterskred for god veiledning og tilrettelegging og ikke minst til de Medvandrerne som deltok.

Kvalitativ studie av helsefremmende komponenter hos medlemmer av Foreningen Medvandrerne

En salutogen tilnærming til aktivitetstilbud

Bachelorprogam i generell psykologi ved UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET, VÅR 2021

 

Autentiske mestringserfaringer

«Å selv velge å være rusfri og gå på tur med Medvandrerne, gjør at man opplever å mestre egen hverdag og å ta vare på seg selv. Deltakerne forteller om flere mestringserfaringer. Spesielt for de som ikke hadde gått mye på tur tidligere, har turene vært en kilde til autentiske mestringserfaringer. Det har vært en trygg arena med rom for å prøve og lære. Konkrete, fysiske oppgaver som å bestige fjell, overnatte i telt eller tenne bål tilbyr en verdifull mulighet til å oppnå håndfaste mål. Flere beskriver også opplevelsen av å komme i bedre fysisk form. Mestring knyttet til det sosiale og emosjonelle kan antas å være like viktig, men kanskje ikke like lett å peke på overfor en selv.»

 

Skiller seg fra terapi

Noe som ble trukket frem av samtlige deltakere er at samtalene på tur, spesielt rundt bålet, skiller seg fra samtalene i typiske settinger for gruppeterapi. Her kan flere faktorer trekkes fram, og mye kan knyttes til hvordan gruppedynamikken på tur skiller seg fra andre arenaer. Når man er på tur med Medvandrerne blir samtalen til som en naturlig del av samværet, uten eksplisitte forventninger som i typiske samtalegrupper. Samtalen rundt bålet blir trukket frem som en positiv og viktig del av turen, hvilket kommer til uttrykk i sitatet:

Ja, det å mestre ting, å kjenne at andre klarer å mestre å gå en lang tur. Og at du selv kjenner at du sliter, men at du klarer faktisk å få hele gjengen med deg, DET er helt topp. Det er så power! Det er jo spesielt når du har det der bålet foran deg, de flammene der altså. Det er noe spesielt med den roen og med det bålet som gjør at folk klarer å åpne seg, mer enn hva de skulle gjort hvis de hadde sittet her inne da, og hatt gruppesamtaler

Bålet bidrar

Ute i naturen trenger ikke fokuset og blikket å ligge sentrert i samtalen. Det oppstår et felles ytterpunkt, hvor tanker, blikk og samtale kan flyte. Som sitatet illustrerer blir bålet trukket frem som et konkret ytterpunkt som bidrar med ro og åpenhet til samtalen. Naturen og omgivelsene ble vektlagt som en meningsgivende ramme for gruppen og aktivitetene.

 

Fortsatt god sommer alle sammen